16. ročník - 25.5.2024

Místo srazu v Horní Branné na zámecké zahradě
GPS srazu 50°36'29.0"N, 15°34'10.5"E
Kontakt info@krajemjosefasira.cz

Více aktualit >>

Vítáme Vás

Vítáme Vás na stránkách věnovaných  cyklo-pěšímu  výletu  krajem spisovatele Josefa Šíra, krkonošského učitele a hornobranského rodáka.

Tuto sportovní akci pořádá obec Horní Branná vždy ve 3. nebo 4. týdnu v květnu. Více o vzniku  a krátké historii cyklo-výletu  najdete v záložce historie – 1. ročník 2009.

Všechny trasy začínají i končí v Horní Branné na zámecké zahradě a vedou zvlněnou podkrkonošskou krajinou po převážně nefrekventovaných  silnicích.

Turistická trasa 16 a 20 km, je pro malý zájem od roku 2019 zrušena. Kdo ji však zná, může si ji projít, dostane razítko na kontrolách i odměnu v cíli. Trasa v místech, kde nejsou turistické značky, nebude značena fáborky.

Aktuality

13.5.2024: Novou trasu si prohlédněte zde (náhled trasy).

Na vývěsních místech můžete opět nalézt naše "Propagační plakáty".

12.5.2024: Letošním ročníkem vstupujeme do další „pětiletky“ pořádání cyklovýletu. V předchozích letech jsme trasy neměnili. Až v loňském roce vznikla nová Harrachovská. Domníváme se, že byla příjemným zpestřením zejména pro ty z vás, kteří neradi jezdíte stále dokola to stejné.

Nová trasa 2024Letos jsme si pro vás připravili další trasu, která nese originální název „NOVÁ 2024“. Protože nejsme fandové značení barevnými spreji na površích cyklostezek, rozhodli jsme se pro vytvoření trasy v GPS navigaci. Trasu si stáhnete na startu nebo zde přímo do mobilu pomocí QR kódu. Takto vytvořenou trasu bychom přidávali každý rok, pro vás, průzkumnické duše, co rádi poznáváte něco nového. Ostatní průběh Cyklovýletu je beze změn.Těšíme se na Vás

25.5.2023: Letošní ročník se zařadí k těm vydařeným už vzhledem ke krásnému počasí. To, jak bylo, byl opravdu malý zázrak. A já osobně věřím, že nám ho zajistili Harrachové, protože tento ročník jsme věnovali právě jim. Děkuji Pavlu Setunskému a Danovi Srnskému za krásnou harrachovskou trasu. O Janu Nepomuku, hraběti Harrachovi, se leccos dozvěděly i děti na trase jim vytvořené na míru. Žáci ZŠ jim připravili pěkná stanoviště a dětem se okruh velmi líbil. Jedno stanoviště zajistili mladí členové MS Sovinec. Děti si tak zblízka prohlédly a osahaly různá paroží, kosti, obrázky lesní zvěře, dokonce si mohly i zastřílet. Kluci se dětem krásně věnovali a patří jim můj velký dík. V cíli si děti za odměnu namalovaly na památku tričko, povozily se na historickém kolotoči a zastřílely na střelnici. V půl čtvrté se nám ještě jednou přihlásili myslivci s programem, v němž představili práci se psy, a ukázkou trubačů. V odpoledním čase se celá zahrada, už můžu napsat tradičně, zaplnila lidmi a koly. Ten, kdo si pošetřil síly, mohl večer dorazit na taneční zábavu. Kapela Koneckonců hrála krásně a parket byl po celý večer zaplněn tanečníky. Za zajištění občerstvení děkuji všem ze spolku MS Sovinec, za koláče kuchařkám ŠJ a pak všem ostatním, kteří se na tomto dni podíleli.

17.4.2023: Dovolte mi se s Vámi podělit o pár informací ohledně průběhu letošního cyklovýletu. Ministerstvo kultury vyhlásilo letošní rok Rokem Harrachů. Tento rod zanechal v naší obci výraznou stopu, a tak ho chceme připomenout i v rámci cyklovýletu. Vytvořili jsme pro Vás novou trasu – Harrachovskou. Inspirací pro ni bylo působení významného člena rodu Jana Nepomuka hraběte Harracha v našem okolí. Trasa měří 74 km (>>náhled trasy<<). Většina trasy vede mimo silnice a bude značena nastříkanými šipkami.
Dětská trasa bude v letošním roce doplněna stanovišti s obsluhou, kterou zajistí žáci ZŠ. Připravené úkoly se opět dotknou rodu Harrachů a jejich působení zde. Odměnou v cíli bude pro děti tričko, které si přímo u nás pomalují.
V odpoledních hodinách se představí na zámecké zahradě myslivci a předvedou nám některé ze svých dovedností. Během dne nám zahraje skupina Mazáci a večer je připravena taneční zábava s kapelou Koneckonců. Pro cyklisty bude vstup na zábavu opět zdarma. Věříme, že si celý den a hlavně mimořádnou Harrachovskou trasu nenecháte ujít. Sledujte naše stránky.

Těšíme se na Vás.
Vaši pořadatelé

19.5.2022: HLÁSÍME, že jsme to za TY dva roky nezapomněli a cyklovýlet je připraven!
Snad i Vy si rychle vzpomenete na úsměvy děvčat na startu a v cíli, párky od štěpanických hasičů a zmrzlinu v Roztokách. To vše samozřejmě vykoupené zpoceným trikem při stoupání na Benecko, do Poniklé nebo Příchovic. Ale bez toho by odměna v podobě jednoho oroseného na zámecké tolik nechutnala. K odpočinku Vám zahrají naši známí Marek a Pepa se svým novým autorským repertoárem a později večer až do půlnoci DJ Fidla. Na zámeckou zahradu můžete dorazit kdokoliv po celý den až do půlnoci zcela volně. Dorazte a oslavte i to, že už MŮŽEM !!!

Těšíme se na Vás pořadatelé :)

2.5.2022: Vítáme Vás na stránkách Cyklovýletu
Máme dobrou zprávu – letošní 14.ročník se po dvou letech individuálního průběhu vrací do původní podoby. Těšíme se na Vás na zámecké zahradě – věříme, že jste nám zůstali věrni a dorazíte v hojném počtu.
Průběh cyklovýletu zůstává stejný jako v minulých letech:

  • Dorazit na zámeckou zahradu mezi 8:00-11:00.
  • Zvolit trasu - vzít plánek trasy.
  • Vyjet a cestou se zastavit na kontrolách pro razítko (H. Štěpanice, Poniklá, Příchovice, Roztoky).
  • Dojet do cíle opět na zámeckou zahradu = odměna.
  • Odpočinek a posezení na zámecké zahradě – živá i reprodukovaná hudba.
  • Dětská trasa povede po Horní Branné, bude značena fáborky a děti budou sbírat razítka, na zámecké zahradě budou přichystané výtvarné dílny a skákací hrad.

Na vývěsních místech můžete opět nalézt náš: Propagační plakát

Vyjádření k 12. ročníku cyklovýletu
Dlouho jsme vyčkávali , jak se situace vyvine, a nyní už víme, že plánovaný termín 23.5.2020 musí být zrušen.   V letošním roce uběhne 100 let od smrti spisovatele Josefa Šíra, proto bychom rádi toto výročí lidem připomněli. Momentálně pracujeme na  vytvoření  aplikace, do které byste se zaregistrovali a zvolenou trasu si projeli během roku kdykoliv sami nebo ve skupinkách.

Sledujte, prosím, dál naše stránky a doufám, že brzo ji  budeme moc  pustit do světa.

Krásné cyklistické jaro přejí pořadatelé.  Zůstaňte s námi pro další ročníky.

2.2.2020: Letošní v pořadí již 12. ročník našeho cyklo-pěšího výletu se bude konat 23.5.2020. Nic si proto neplánujte a přijďte se opět pobavit a svézt.

7.5.2019: V letošním roce vcházíme do další desítky v pořádání cyklovýletu Krajem Josefa Šíra. V minulém roce (při desátém ročníku) bylo umožněno startovat z míst, kde jsou kontroly. Letos se vracíme ke klasickému startu z jednoho místa, a to Horní Branné – zámecké zahrady.

Cyklistické trasy v délce  25,37,57,88 zůstávají stejné. Turistické trasy, které vznikly v roce 2014 a 2015, jsou pro malý zájem od letošního ročníku zrušeny. Kdo je však zná, může si je projít, dostane razítko na kontrolách i odměnu v cíli. Trasy v místech, kde nejsou turistické značky, nebudou značeny fáborky.

Dětská trasa je letos v tématu Ferda Mravenec – práce všeho druhu. Na děti v cíli bude čekat skákací hrad (zdarma) a výtvarné dílničky.

V cíli budou připraveny oblíbené koláče a pamětní list.

Občerstvení na zámecké zahradě zajišťuje myslivecký spolek MS Sovinec. K odpočinku v cíli zahrají Mazáci z Valteřic a skupina WE2.

Těšíme se na Vás a věříme, že u nás v Horní Branné strávíte příjemný sportovní den.

Malé ohlédnutí za 10ti ročníky cyklovýletu Krajem Josefa Šíra.
Nápad zorganizovat cyklovýlet vznikl při běžném zasedání zastupitelstva obce Horní Branná v zimě roku 2009. Pan Dejmek informoval místní zastupitelstvo o tom, že ve zmíněném roce uplyne 150 let od narození spisovatele a hornobrannského rodáka Josefa Šíra. Navrhl proto objednat pro žáky základní školy autobus a ukázat jim místa, kde Josef Šír během své bohaté kantorské činnosti působil. Přednesený návrh stávající starosta pan Martin přijal s tím, že v rámci zdokonalování kondice žáků, by se mohlo jednat o pěší výlet nebo výlet na kolech. No a nápad na uspořádání cyklovýletu, nejen pro žáky základní školy, byl na světě.  

Pro tento účel byl sestaven tým, jehož členy byli Martina Nyklová, Andrea Horáková, Jirka Harcuba ml. a Jiří Harcuba st., který byl shodou okolností na této schůzi přítomen jako host. V této souvislosti je třeba říci, že právě panu Harcubovi st. vděčíme za pomoc, která byla nezbytná především v úplných začátcích cyklistické akce, ať už se jednalo o sestavování tras, určování míst pro kontroly či pomoc s vymýšlením programu celého dne.

Původně jsme zamýšleli, že se bude jednat o jednorázovou akci k uctění památky pana Šíra a připomenutí jeho odkazu, který v Horní Branné i blízkém okolí zanechal. Nicméně díky úspěšnosti akce, zájmu a pozitivního ohlasu zúčastněných, jsme se rozhodli v organizaci akce pokračovat.

Teď pár vět k organizaci jednotlivých ročníků, jejím postupném vývoji a představení dalších nezbytných členů, bez kterých bychom se v průběhu let neobešli. O zajištění občerstvení, které je nezanedbatelnou součástí každé takové akce, se prvních pět ročníků postarali hasiči z Horní Branné, další dva roky jsme si jej vyzkoušeli zvládnout sami a poslední tři roky úspěšně spolupracujeme s Mysliveckým spolkem Sovinec.

Při 1. ročníku byly účastníkům nabídnuty celkem tři cyklistické trasy v délce 5 km, 25 km a 37 km. Při 2. ročníku jsme navýšili počet cyklotras o další dvě, 57 km a 88 km, aby si přišli na své i zdatnější cyklisté.

Stanoviště dětské 5 km trasy v 1. a 3. ročníku byly obsluhované dobrovolníky, ale vzhledem k tomu, že bylo poněkud organizačně náročné vždy zajistit plnou obsazenost stanovišť, zvolili jsme pro následující ročníky model samoobslužných stanovišť. Po dětské trase jsou nyní rozmísťovány úkoly společně s popisem a potřebnými rekvizitami, kde děti plní zadané úkoly samostatně, nebo ve spolupráci s rodiči. Každý rok téma dětské trasy měníme, aby děti i rodiče měli možnost těšit se pokaždé na něco nového a my s nimi. JV cíli je pak pro děti přichystaná doprovodná zábava většinou ve formě výtvarných dílniček, vždy v tématu absolvované trasy.

Abychom šli s dobou a zájemcům o cyklovýlet zajistili přísun informací po celý rok, ve spolupráci s Jindrou Holmanem jsme v roce 2013 vytvořili webové stránky akce, které naleznete na adrese www.krajemjosefasira.cz.

V roce 2014 vznikla první pěší trasa dlouhá 16 km, vedoucí do Horních Štěpanic, v následujícím roce 2015 přibyla další pěší trasa o délce 20 km, která vede přes rozhlednu Žalý a Horní Štěpanice. I když jsou obě trasy moc hezké, jejich cílová skupina se nám
do letošního ročníku o moc nerozšířila, kola stále vedou.

Průběh celého dne je obdobný každý rok. Lidé přijedou na start, zaregistrují se, obdrží mapky s popisem vybrané trasy a vyjedou. Na kontrolách získávají razítka, které jsou v cíli podrobeny nezbytné kontrole J. Následuje nadepsání pamětního listu (stále čerpáme z vlastních kreseb Josefa Šíra) a doplnění ztracených kalorií koláči, které výborně pečou kuchařky z jídelny základní školy. Odpočinek na zámecké zahradě zpříjemňuje živá hudba.

Letošní 10. ročník byl uspořádán  slavnostněji. Pro zúčastněné byl připraven bohatší doprovodný program, který vyvrcholil večerní taneční zábavou. Počasí bylo krásné, stejně jako konečné číslo účastníků, kterých bylo letos rekordních 469!  Na zámecké zahradě
se zastavili krojované babičky ze Spolku paní a dívek z Jilemnice, historičtí cyklisté z Vrchlabí a proběhla prezentace koloběžek a elektrokol. Vynikající občerstvení včetně míchaných nápojů zajistil MS Sovinec a o hudební produkci se postaraly skupiny Mazáci Valteřice, Parťáci Jilemnice, Japato, a Jam & Bazar.

Již při přípravě 1. ročníku jsme si vzali za svůj citát Josefa Šíra „Láska k člověku, to je jediná správná cesta a kromě té žádné není“, kterého se držíme. V příštím roce načneme další desítku, tak přijďte/přijeďte a pomozte nám dosáhnout, ještě před pár lety čísla z prostředí sci-fi, 500 účastníků.

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši dosavadní podporu.

3.3.2019: Letošní již 11. ročník našeho cyklo-pěšího výletu se bude konat 25.5.2019. Nic si proto neplánujte a přijďte se opět pobavit a svézt.

30.5.2018: Když připravujete akci pro větší okruh lidí než je vaše rodina, představujete si, jak by mohla ideálně dopadnout. Když se stane, že dopadne ještě lépe, než jsou vaše očekávání, je to pro vás, jako pořadatele, opravdové štěstí a neskutečná odměna za vynaloženou práci a úsilí.
Vzhledem k tomu, že jsme letos připravovali již 10. ročník cyklovýletu, chtěli ho pojmout trochu slavnostněji. Rozhodli jsme se tedy, že prodloužíme společné veselí a radost z pohybu ...

(Přečíst celé zhodnocení 10. ročníku)

Přehled účastníků dle tras:

5 km     43 dětí + 59 dospělých
25 km   150
37 km   103
57 km   62
88 km   43
Pěší      9

Celkem: 469

9.5.2018: Na vývěsních místech můžete opět nalézt naše propagační plakáty.

Co zajímavého je pro Vás přichystáno:
HLAVNÍ NOVINKOU je možnost odstartovat mimo Horní Brannou. Svojí trasu můžete zahájit i v místě kontroly: Horní Štěpanice (trasy 37,57) Jilemnice (trasy 25,37,57) Roztoky (trasy 25,37,57) v čase od 8:30-11:00 hod. Na kontrolách si cyklisté vyzvednou mapu a na trase při průjezdu Horní Brannou (kontrola č. 4) vyřídíme to ostatní (startovné, pamětní list, sladká odměna).

Trasy cyklistické i turistické zůstávají beze změny. START v Horní Branné 8:00-11:00 hod. Malý zádrhel jsme řešili při průjezdu Dolními Štěpanicemi (probíhá zde uzavírka). Spoluprací s firmou provádějící práce, se nám podařil vyjednat průjezd pomocí vedlejší Dolnoštěpanické silnice, která vede souběžně s hlavní silnicí. Na ní se napojíte z kraje Dolních Štěpanic odbočením vlevo u zastávky autobusu (přejet přes most). Odbočka bude značená. PROSÍME, abyste Dolními Štěpanicemi projížděli opatrně.

Dále nabádáme k opatrnosti a dodržování dopravních předpisu při průjezdu tras – silnice místy nejsou ve 100% stavu.Na kontrolách v Horní Branné, v Horních Štěpanicích (letos je zde pouť) a v Roztokách se můžete občerstvit.

BOHATŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM POŘÁDANÝ K 10. VÝROČÍ CYKLOVÝLETU.

Můžete se těšit na:

Prezentaci s možností vyzkoušení elektrokol značky Author a koloběžek značky Kostka.Hudební vystoupení skupin Mazáci z Valteřic a Parťáci z Jilemnice 13:00-17:00.Vystoupení cyklistů na historických kolech s krátkým, ale zcela jistě zábavným programem (až dorazí) J.Ukázku cvičení na koloběžce. Fotokoutek pro děti i dospělé.Pro děti pokračujeme v tématu dět. trasy „ Indiánskou stezkou" dětskými dílničkami. Zde si děti mohou vyrobit čelenku, náhrdelník nebo se nechat namalovat.Od 18:00 začíná večerní zábava. Nejprve nám zahraje skupina Japato, následovat bude Jam & Bazar.Po celý den budou myslivci z MS Sovinec zajišťovat občerstvení.Slíbené jsou i míchané drinky J

DŮLEŽITÉ sdělení na závěr – účastníci tras 16-88 km budou mít vstup na zábavu ZDARMA.

Všechny Vás srdečně zveme. Přijďte nebo přijeďte s námi oslavit 1. malé výročí cyklovýletu.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

POŘADATELÉ

23.5.2017: I když předpovědi počasí nám moc optimismu celý týden nepřinášely, na start přišlo či přijelo 391 účastníků. V každém batůžku byla určitě přibalena pláštěnka, ale nakonec, k naší radosti, potřeba nebyla. Při prezentaci jsme letos zjišťovali, odkud k nám lidé jezdí, abychom věděli, kde máme povědomí o akci ještě více posílit. Po sečtení jsme zjistili, že 69% účastníků je místních – což je krásné a 31% dorazilo z okolních měst a vesnic. Z  toho nejvíce z Jilemnice a Vrchlabí. Z některých míst , např. Roztok u Jilemnice, nebyl ani 1 účastník – a tak jsme oživili myšlenku, že bychom v příštím 10. ročníku nechali startovat z míst, kde máme kontroly (Horní Štěpanice, Jilemnice, Roztoky). Celá sobota proběhla už v „zajetých kolejích“ – lidé se zaregistrovali – dostali mapky – s úsměvem vyrazili na vybranou trasu – po cestě se různě posilnili – ( oblíbená Dupárna letos připravila koláčky a cukrárna Roztoky byla opět v obležení). V cíli po nezbytné kontrole razítek každý obdržel pamětní list a koláč – o zbytek už se postarali myslivci se svou výbornou kuchyní. Od 13:00 až do večerních hodin zněla na zámecké zahradě hudba a navečer jsme si i zatančili. I když přípravy, hlavně když počasí je nejisté, stojí trochu energie, spokojenost, úsměvy a poděkování lidí nám energii 100 násobně vrací. V sobotu 26.5.2018 opět na viděnou.

 

Statistika účastníků:

5 km                 58 dětí + 38 doprovod
16 km pěší        4
20 km pěší        4
25 km cyklo      134
37 km cylko      68
57 km cyklo      51
88 km cyklo      34
--------------------------
Celkem:           391

7.5.2016: Dobrý den, možná to na stránkách vypadá, že se nic nekoná, ale opak je pravdou a přípravy krásně běží. Letos se sice nedočkáte žádné novinky - ty schováváme pro příští rok (10. ročník), ale vše na co jste z minulých ročníků zvyklí bude připravené – občerstvení na Dupárně ve Štěpanicích – letos opět s poutí – sladká odměna v cukrárně v Roztokách a v cíli výborná myslivecká kuchyně a příjemná hudební produkce. Pro děti je opět přichystaná dětská trasa. Letos Vás provede po památkách Horní Branné. Pokud jste ještě, vzhledem ke studenému dubnu, kola nevytáhli – TAK JE ČAS !!

Na vývěsních místech můžete opět nalézt naše propagační plakáty.

29.5.2016: Krásného počasí využilo letos 379 cyklistů a turistů. Do statistiky na dětské trase počítáme pouze děti, pokud bychom tedy připočetli ještě doprovod, tak letos dojdeme k počtu 448 osob, což je číslo, o kterém se nám na začátku pořádání této akce ani nezdálo. Všem Vám, účastníkům, tedy velké díky. Pokud nám, pořadatelům, děkujete za hezký den, tak díky patří hlavně Vám. My vytváříme pouze podmínky, to ostatní je už Vaše zásluha.

20.5.2016: Časový harmonogram pro všechny trasy.
START - Zámecká zahrada 8:00 - 11:00
CÍL - Zámecká zahrada do 16:00

Pro spestření trasy se můžete zastavit v Horních Štěpanicích, kde se tento víkend koná pouť.

4.5.2016: Přípravy letos již 8. ročníku cyklo - pěšího výletu jsou v plném proudu. Na co se můžete těšit?

Asi největší změnou bude občerstvení.  Přijali  jsme nabídku myslivců z MS Sovinec a v letošním sortimentu najdete: zvěřinový guláš, klobásy, polévku …  Ostatní průběh dne zůstává stejný – nemění se cyklistické ani turistické trasy.

Dětská (poznávací ) trasa bude letos věnována připomenutí  700. výročí narození  Karla IV.   V cíli na zámecké zahradě bude pro děti  (možná i rodiče) připraven foto koutek ,Vv dílnička, střelba z luku apod. Odpolední posezení nám již tradičně zpříjemní živá hudba.
Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte psát na info@krajemjosefasira.cz  rádi Vám je zodpovíme.

Těšíme se na Vás.  21.5. na viděnou

1.11. 2015: 8. ročník našeho cyklo-pěšího výletu se bude konat 21.5.2016. Nic si proto neplánujte a přijďte se opět pobavit a svézt.

26.5. 2015: Co napsat k letošnímu ročníku? Snad jen to, že líp to snad ani dopadnout nemohlo. Počasí bylo - dle sdělení cyklistů a turistů – na sport ideální.  Štěpaničtí  hasiči, kteří zajišťují kontrolu i s občerstvením, vyprodali všechny zásoby a letos poprvé se dočkali i návštěvy historických cyklistů, kteří si k nim vyšlápli. Cukrárna v Roztokách, kde je poslední kontrola, nestačila vařit kávu, prodávat zákusky a zmrzlinu. Pokud jsme se při přípravách utěšovali slovy – nějak to dopadne aneb – „ každý rok je originál“ – tak od soboty si už přejeme jenom samé povedené kopie. Za rok  se opět těšíme v Horní Branné  na viděnou.

19.5. 2015: I když sobotní předpovědi počasí nejsou příliš optimistické, tak My přesto zůstáváme optimisty a přípravy dále běží naplno. Doufáme, že se i tak sejdeme v sobotu 23.5. v hojném počtu.

21.4. 2015: S prvními jarními paprsky zdravíme všechny cílené i náhodné návštěvníky našich stránek věnovaných cyklo – pěšímu výletu Krajem Josefa Šíra. Přípravy, letos již 7. ročníku, se pomalu rozbíhají. Pro letošní rok zůstávají cyklistické trasy beze změn, novinkou bude druhá pěší trasa v délce 20km, která Vás povede přes Žalý , Benecko a Horní Štěpanice. Na podzim jsme si ji vyzkoušeli a pro ty, kteří mají rádi turistiku můžeme doporučit. Pro děti bude opět přichystána trasa doplněná cedulkami s otázkami. V cíli letos nebudou výtvarné dílny jako v minulých dvou letech, ale něco pro pobavení dětí přichystáme. Občerstvení je plánováno jako v minulém roce, proto se opět můžete těšit na výborné bělské klobásy, uzené, gulášovou polévku a ke kávě i něco sladkého. Loňská hudební produkce se moc líbila, proto jsme si ji zamluvili i pro letošní rok a aby si ji užili i ti cyklisté, kteří se vrací z kratších tras dříve, bude hrát už od 14:00 hod. Moc se na Vás všechny těšíme. Tak 23.5.2015 na startu na zámecké v Horní Branné.

Na vývěsních místech můžete opět nalézt naše propagační plakáty. Můžete si je prohlédnout zde.

PS. Občas se setkávám s názorem „nemám rád hromadné akce" – tak si dovolím vzkázat, že naše akce nemá zatím parametry hromadné akce, je taková milá, rodinná, na trase jede většinou každý sám, lidé se setkají pouze na kontrolách nebo v cíli a zde je vzájemné setkání a sdílení zážitků příjemné

1. října 2014: Stanovili jsme datum v pořadí již 7. ročníku našeho závodu. Znovu se s námi budete moci svézt 23. května 2015.

27. května 2014: Letošní ročník je úspěšně za námi. Počasí nás trošku pozlobilo, ale i tak se na trasy vydalo 238 nadšených cyklistů. Zhodnocení v pořadí již 6. ročníku si můžete přečíst zde. Brzy přidáme také fotky do galerie. Máte-li vlastní fotky, o které se s námi chcete podělit, kontaktujte nás na mailové adrese info@krajemjosefasira.cz.
Příští rok se těšíme na shledanou.

23. května 2014: I přes ne zcela příznivé předpovědi počasí zítřejší cyklovýlet nerušíme a pevně doufáme, že se nenecháte odradit  a  přijedete nebo přijdete. Občerstvení na zámecké zahradě bude v provozu po celý den a odpoledne od cca 15:00 bude  hrát za každého počasí živá hudba. Tak pokud by nevyšlo kolo,  můžete se zastavit alespoň na něco dobrého a poslechnout si pohodové písničky s kytarou. Kryté sezení zajištěno.

19. května 2014: Do pedálů společně šlápneme již tuto sobotu 24. května. Sraz je na Zámecké zahradě v Horní Branné, kde se začne startovat mezi 8:00 - 11:00 hodinou. V sobotu se tešíme na shledanou.

30. dubna 2014: Na vývěsních místech můžete již nalézt naše propagační plakáty. Můžete si je prohlédnout zde.

2. března 2014: Co nás čeká v 6. ročníku? Hlavní cyklistické trasy zůstanou beze změny, zachovat bychom chtěli i dětské dílny. Novinkou bude pěší trasa, která povede přes Valteřice do Horních Štěpanic, zde bude kontrola a možnost se občerstvit. Dále bude pokračovat přes Hradsko zpět do Valteřic. Většina trasy vede krásnou podkrkonošskou přírodou a doufáme, že si ji lidé oblíbí.
Počasí objednáváme jako každý rok hezké, tak nezbývá než vyrazit a potěšit sebe sportovním výkonem a též nás, pořadatele, svou účastí.