12. ročník 2020

proběhne v termínu !!ODLOŽENO!!
Místo srazu v Horní Branné na zámecké zahradě
GPS srazu 50°36'29.0"N, 15°34'10.5"E
Kontakt info@krajemjosefasira.cz

Více aktualit >>

Cyklovýlet Krajem Josefa Šíra 2020

> > > Formulář rok 2020 < < <

Květen byl posledních jedenáct let tradičním měsícem Cyklovýletu Krajem Josefa Šíra. Tato sportovní akce, v rámci které se vydáváme po stopách učitelování spisovatele Josefa Šíra, významného hornobrannského rodáka, by měla v tomto ročníku mnohem hlubší podtext. Letos je tomu 100 let, kdy nás spisovatel a krkonošský učitel Josef Šír navždy opustil.

Ačkoliv nám současná situace nedovoluje letošní ročník uspořádat tradičním způsobem, byla by velká škoda Vás o možnost jízdy připravit. Přece jenom 100 letá výročí se nedějí každý rok.

Jak tedy bude letošní ročník probíhat?

1. Naplánujte si den v časovém rozmezí od 23.5. 2020 – 30.6. 2020

2. Vyberte si trasu (25, 37, 58, 88, 100)
• Všechny trasy začínají na zámecké zahradě v Horní Branné. Mapy tras naleznete na www.krajemjosefasira.cz, odkud si je můžete stáhnout a vytisknout. Jedinou novinkou je trasa „Výroční kilo“.

3. Zjistěte si, jaký důkaz o absolvování dané trasy se s ní pojí www.krajemjosefasira.cz
• Každá trasa má svůj záchytný bod (chcete-li „Checkpoint“), který slouží jako důkaz, že jste trasu absolvovali. Pořiďte fotku daného místa, kterou přiložíte do formuláře. Fantazii se rozhodně meze nekladou! Pokud zapomenete, můžete poskytnout i foto z vašich GPS aplikací. Zkrátka je to na Vás.

4. Absolvujte trasu
• Vydejte se na cestu a nezapomeňte zaznamenat důkaz!

Záchytné body:
Trasa 25 Km:   Cukrárna roztoky u jilemnice (50.565771, 15.499604)
Trasa 37 Km:   Hotel Kubát Benecko (50.665130, 15.556559)
Trasa 57 Km:   Základní škola Poniklá (50.661716, 15.464600)
Trasa 88 Km:   Restaurace Hvězda - Příchovice (50.743903, 15.363592)
Trasa 100 Km: Restaurace Hvězda - Příchovice (50.743903, 15.363592)

5. Vyplňte krátký formulář, na jehož základě bude vystaven a zaslán pamětní list
• Jedná se o krátký dotazník, kde vyplníte jméno, příjmení, emailovou adresu a foto ze záchytného bodu.
• Moc Vás prosíme o vyplnění, abychom věděli počty cyklistů.

> > > Formulář rok 2020 < < <

A to je vše! Jak je vidno, tento rok je téměř plně ve Vašich rukou.

Budeme velmi rádi, pokud se tohoto improvizovaného ročníku zúčastníte a pevně doufáme, že se v příštím roce opět na zámecké zahradě v Horní Branné potkáme. V případě jakýchkoliv dotazů se nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese - info@krajemjosefasira.cz

Josef Šír

Josef Šír

* 7. leden 1859
† 12. květen 1920  

Kantor, spisovatel, muzikant, malíř a pokrokář Josef Šír, jehož přáteli bývali K. V. Rais a F. Kaván, vykonal pro povznesení prostých krkonošských tkalců a chalupníků daleko více, než kdokoliv jiný….. a přesto byl téměř zapomenut. Neprávem! Jistě neprávem, protože do písmene vyplnil Komenského přání, aby škola byla dílnou lidskosti, a protože byl na sklonku svého života snad jediným příkladem živého článku spojujícího ideu národního obrození se snahami sociálními. Byl v něm přítomen duch Františka Palackého a zároveň buřičství Antala Staška. Napravme proto nedokonalost lidské paměti.

     Narozen v roce 1859 v podkrkonošské vesničce Horní Branná a vzdělán na učitelském ústavu v Jičíně, odešel Josef Šír na kantorskou štaci tam, kam ho srdce táhlo: mezi chudé tkalce a chalupníky do Horních Štěpanic.  Podjal se tak vskutku těžkého úkolu a začal s chutí vyučovat. S láskou a v souladu se svým svědomím, které se nezaleklo tehdy platného rčení – „Komu je osud nepřítelem, dělá ho učitelem.“ Bídu a neustálé spory s církví, starosti rodinné a předčasnou smrt ženy, to všechno mu vynahrazovalo vědomí, že z upřímně zasetého slova vzejde setba v duších malých školáků. Byl z lidu a lidu dobře rozuměl. A tak se stará škola, postavená v roce 1817 a pamatující doby roboty, stala svědkem moderních pedagogických metod, které Josef Šír z vlastní iniciativy studoval a v nichž základní nosnou tóninou byla úcta k lidské práci, láska k národu a odpor proti sociální křivdě. 

     Kantořina nebyla Šírovi pouhým prostředkem k obživě, ale posláním. Proto se v jeho osobě sloučilo tolik zájmů, mezi něž patřilo loutkové divadlo, hrávané obětavě dětem, hudba, malování a literatura, jimiž působil nejen na omladinu, ale i na dospělé.  Po peru sáhl Josef Šír jako sedmatřicetiletý, zralý muž. Jeho postavami se stali horalé a prostředí jejich života – hory. V rodinách hornoštěpanických, mrklovských, rychnovských a beneckých starousedlíků jsou Šírovy knihy chovány s úctou i dnes.  Co povídka, to žánrový realistický obrázek.  Tak jako Šírovy kresby, které ve vrchlabském muzeu dávají nahlédnout do minulé tváře krkonošského údělu. „Heslem jeho bylo: ten nežil, který po sobě dobré pověsti nezůstavil.“ 

     Josef Šír vykonal mnoho. Vždyť byl nejen učitelem a spisovatelem, byl i na slovo vzatým řečníkem Národní jednoty severočeské, na jejíž půdě si vysloužil ostruhy odpůrce církevního tmářství a bořitele stávajících společenských pořádků. Byl pronásledován, donucen opustit svou školu, ale nevzdal se, zůstal stále týž.  Rebelant z rodu hornobranského tkalce, kantor, který na sklonku života vystoupil z církve a který se dal v šedesáti letech pro nedostatečnou penzi reaktivovat, aby si však v květnu 1920 odjel na menšinovou školu v Příchovicích u Tanvaldu už jenom pro smrt. Zastihla jej k ránu nad knihami…..

     Krkonoše ztrácejí své starousedlíky, kteří ustupují turistické invazi, náporu až necitelnému a stírajícímu genius loci tohoto krásného kusu země. A tak se Josef Šír stává svým literárním i malířským dílem doslova vzácným dokumentem kdysi nedotčené přírody a lidských charakterů, rvoucích se o skývu chleba.

Josef Šír v přehledu

1859 – 7. ledna narozen, Horní Branná čp. 27

1878 – dokončí studium na učitelském ústavě v Jičíně

1879 – zatimní učitel v Staré Vsi

1880 – 1883 učí v Roztokách u Jilemnice

1881 – žení se s Františkou Janouškovou z Kruhu

1883 – 1885 učí v Poniklé (řídící učitel)

1886 – 1888 učí na Benecku (dočasný řídící učitel)

1888 – 1909 – definitivní řídící učitel v Hořeních Štěpanicích

1896 – časopisecky vydány první povídky

1904 – Jan Otto vydává první Šírovu knihu

1909 – 1919 – řídící učitel v Roztokách u Jilemnice

1905 – 1913 – vychází dalších 5 knih

1912 – umírá Šírova manželka

1920 – stěhuje se do Příchovic u Tanvaldu, kde hned po příjezdu 8. května umírá; 12. května pohřben v Roztokách u Jilemnice.

Bibliografie  

Od roku1896 jeho povídky uveřejňovaly Národní listy, Zlatá Praha, Ilustrovaný svět, Beseda lidu a řada dalších časopisů. V roce 1904 mu vyšla první celistvá kniha povídek Horské prameny...

 • Horské prameny: povídky a obrázky z Krkonoš (1904) – vydal nakladatel Josef Rašín, Praha
 • Robotou života: povídky – vydal nakladatel J. Otto, Praha (1905)
 • Krkonošské povídky – vydal nakladatel J. Otto, Praha (1908)
 • Krkonošské humoresky a rozmarné obrázky – vydal nakladatel Alois Šašek, Velké Meziříčí (1910)
 • Msta – román, ve kterém Šír v narážkách popisuje svůj boj s některými místními občany a s despotickým farářem; vydalo nakladatelství Volná myšlenka, Praha (1911)
 • Z hor – vydal nakladatel Josef Rašín, Praha (1913)
 • Pašerák a jiné obrázky z hor – vydal nakladatel J. Otto, Praha (1913)
 • Muka lásky: povídky – vydal nakladatel Přemysl Plaček, Pacov (1918)
 • Štvanice: dva obrazy z Krkonoš – vydal nakladatel Přemysl Plaček, Pacov (1919)

Posmrtné edice

 • Nevěsta: dramatický obraz z vesnického života z Podkrkonoší o 3 dějstvích – vydal Fr. Švejda, Praha (1934)
 • Tkalci: drama ze života krkonošského lidu ve třech jednáních s proměnou – vydal Fr. Švejda, Praha (1934)

Josef Krbal, Vrchlabí

Až dlouho po Šírově smrti si jeho význam uvědomil vrchlabský knihkupec a nakladatel Josef Krbal, který se od roku 1932 začal věnovat sbírání a tisku Šírových povídek z novin a časopisů. Do předmluvy druhého svazku napsal:

„Spisovatel Josef Šír zachytil v hodině dvanácté ve svých povídkách svéráz krkonošské dědiny a krkonošských horalů. Dalekosáhlé přesuny sociálního rázu, krize průmyslu, zejména domácího tkalcovství a sklářství, přivodí brzy zánik klidu v našich horách, klidu, ve kterém vyrůstali Šírovi samorostlí filosofové, rázovité postavy horalů a jímavé životní děje krkonošských drobných lidí, jejich rodin a samot.“

 • Povídky z Krkonoš – první povídkový sborník (1932)
 • Povídky z Krkonoš II – druhý povídkový sborník (1932)
 • Tkalci z Krkonoš – dříve nevydaný román, který sám Šír přepsal na hru pro Národní divadlo. Přes příznivý posudek dramaturga nebyla uvedena, patrně aby nedošlo k záměně se hrou Tkalci od Gerharta Hauptmanna (nositele Nobelovy ceny za literaturu). Výtisk obsahuje i povídku Spiritisté z doby světové války (1933)
 • V horské škole – povídkový sborník (1934)
 • Msta – román (1935)
 • Krkonošské humoresky a rozmarné obrázky – povídkový sborník (1936)
 • V mlhách – povídkový sborník (1936)
 • Pašerák a jiné obrazy z hor – povídkový sborník (1938)

Ve vydávání pokračoval Krbal i v době II. Světové války, kdy byl nucen odejít z převážně německého Vrchlabí a zřídit si novou živnost v Bělohradě.

 • Na pobytí – povídky (1940)

Po osvobození Československa se Krbal vrátil do Vrchlabí a dovršil edici na celkem desetisvazkové vydání:

 • Hory za války – první svazek, vydaný opět ve Vrchlabí (1945)
 • V horské škole – druhé vydání, tentokrát už pod hlavičkou Krkonošské nakladatelství J. Krbal (1947)

Po roce 1970

 • Pašerák a jiné povídky z hor – k vydání připravil a medailon o J. Šírovi napsal Ladislav Ducháček; vydalo nakladatelství Československý spisovatel, Praha (1974)
 • Robotou života: Výbor povídek – uspořádal Radim Kalfus, textově připravil a poznámkami opatřil František Schildberger; vydalo nakladatelství Kruh, Hradec Králové (1979)

Jako pokračování Sebraných spisů vydávaných Josefem Krbalem můžeme považovat i:

Josef Šír a rod Šíru z Podkrkonoší – Literárně-rodopisný sborník, díl I. – autoři K. Richtera a J. Šustová. Kniha přináší rodopisná data